No hi ha activitat en curs
Llistes i qualificacions dels proveïdors
Altres iniciatives i informació

Comune di Carini

Corso Umberto I Carini (PA)
Tel. 0918611111
- PEC: poliziamunicipale@pec.comune.carini.pa.it
TAULELL D'AJUDA
-
Horaris d’assistència